A hálózati forgalom után fizetendő díj kiszámítása

A díjak a Partner által megvásárolt Csomag és a Partnerhez kapcsolódó Lábak alapján kerülnek kiszámításra:

A hálózati forgalom után fizetendő díj kiszámításának alapjául

  • a gyengébb láb szolgál mindaddig, amíg meg nem haladja az erősebb láb egyharmadát.
  • az erősebb láb egyharmada szolgál, ha a gyengébb láb meghaladja az erősebb láb egyharmadát.

1. Bérleti díj

A Tulajdonodban lévő Teljesítménynek a SunMoney részére történő bérbeadása ellenértékeként megfizetésre kerülő bérleti díj. (évi 8-12%)

A bérleti díj az Energiahasznosítási Szolgáltatás során megtermelt energia mennyiségétől függ és a bérleti díj adott hónapra kiszámított wattonkénti összegét a SunMoney az adott hónap utolsó napját követő első munkanapon teszi közzé a weboldalon.

2. Közvetlen értékesítés után fizetendő díj, Első csatlakoztatási díj

A Közvetlen Partnerek vásárlása után fizetendő közvetítői díj. A díj mértéke a Disztribútor tulajdonában álló Csomaghoz kapcsolódó közvetítői díj alapján számítandó ki.

A közvetítői díj Közvetlen Partnerek vásárlásának BV értékének és a Disztribútor tulajdonában álló Csomaghoz kapcsolódó közvetítői díj mértékének a szorzata.

Az első csatlakozási díj az első üzleti csomag vásárlásakor kerül kifizetésre, a közvetlen értékesítési díj helyett!

A te csomagodKözvetlen értékesítésidíj (650 €)Első csatlakoztatási díj (650 €)
Mini10%65 €0%0 €
Basic10%65 €15%97,5 €
Silver10%65 €20%130,0 €
Gold10%65 €25%162,5 €
Platinum10%65 €33%214,5 €
V.I.P.10%65 €33%214,5 €

3. Hálózati értékesítés után fizetendő díj

A Disztribútorhoz kapcsolódó Hálózat értékesítése alapján az Erősebb és Gyengébb Láb “Díjak kiszámításának alapja” figyelembevételével számított díj. A díj mértéke a Disztribútor tulajdonában álló Csomaghoz kapcsolódó hálózati értékesítési díj alapján számítandó ki.

A te csomagodHálózati értékesítés után fizetendő díj(11.000 €)
Mini
Basic5%550 €
Silver7,5%825 €
Gold10%1.100 €
Platinum10%1.100 €
V.I.P.10%1.100 €

4. Hálózat bérlet után fizetendő díj

A SunMoney rendszerében mások bérleti díjából te is részesedhetsz, minden hónapban, akkor is ha senki nem vásárol új napelemet a hálózatodban.

A te csomagodHálózati bérlet után fizetendő díj(5.000 €)
Mini
Basic5%250 €
Silver7,5%375 €
Gold10%500 €
Platinum10%500 €
V.I.P.10%500 €

A hozzád kapcsolódó hálózat alapján az Erősebb és Gyengébb Láb sajátosságának figyelembevételével minden hónapban kiszámítjuk a hálózati bérleti díjadat.

A díj mértéke a tulajdonodban álló üzleti csomaghoz kapcsolódó hálózati bérleti díj alapján számítandó ki, és ennek megfelelően a gyengébb láb 5-10% százalékát teszi ki.

Ez az a lehetőség, ami a SunMoney-t minden más üzlettel szemben kiemelkedővé teszi.

Tehát a rendszer eladás, és új vásárlás nélkül is jutalékot fizet. Ezt hívjuk mi valós passzív jövedelemnek, hiszen a “termékünk terméke pénzt termel”.A negyedik pénzkereseti lehetőség valójában nem más, mint a következő:Ahogyan rajtad keresztül közvetlenül, vagy közvetetten (akár mások által, viszont a bináris fában alád rendezett személyek által) napelem értékesítés történik, így egyre nagyobb része a naperőműveknek “alád” kerül.

Ez nem jelent egyebet, mint hogy a te rendszeredben egyre nagyobb mértékű villamos energia termelődik napról napra, évről évre.

Ezt a villamos energiát a SunMoney értékesíti, és te az alattad lévő villamos energia termeléséből is részesedsz majd.